เกษตรนรา นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม ดีเด่นระดบเขต ลงพื้นที่เยี่ยมนายเจตน์ จิตธรรม อำเภอตากใบ

เกษตรนรา นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม ดีเด่นระดบเขต ลงพื้นที่เยี่ยมนายเจตน์ จิตธรรม อำเภอตากใบ

 วันนี้ ( 7 กรกฎาคม 2563) นางรัตนา ถิระโ

เกษตรนราธิวาส ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ดีเด่นระดับจังหวัด

เกษตรนราธิวาส ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ดีเด่นระดับจังหวัด

    วันนี้ (29มิ.ย.63) นางรัตนา ถิระโชติ