โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกษตรนรา นำคณะเจ้าหน้าที่ สสก.5 ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ. สุไหงปาดี
         นายจตุรงค์ พรหมวิจิต  เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี นำคณะติดตามการติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมโดย นางสุนิภา คีรีนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

          โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ , กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และกิจกรรมยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด พร้อมทั้งพาคณะติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวฯ

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น