วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกั
สมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางเด่นดารี ซุ่นสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับ นางโรซานา สือนิ เกษตรอำเภอรือเสาะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ ณ สวนกาแฟ หมู่ที่ 5 บ้านตันหยง ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ ของนางซารีฮะ สะมาวี เพื่อร่วมถ่ายทำรายการพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน “กาแฟศรีบาตง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลการปลูกกาแฟบาตงไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกทั้ง ยังสามารถเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร โดยสามารถปลูกแซมหรือปลูกเชิงเดี่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
                    สำหรับพื้นที่อำเภอรือเสาะ มีการรวมกลุ่มปลูกกาแฟ จำนวน 27 ราย พื้นที่รวม 19 ไร่ สมาขิกอยู่ใน ตำบลบาตง ตำบลโคกสะตอ ตำบลรือเสาะ ตำบลสุวารี ตำบลลาโละ และตำบลสาวอ มีแปลงที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 2 แปลง ได้แก่ ตำบลบาตง และตำบลสาวอ ได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตที่ได้จะนำมาแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟ และทำชาดอกกาแฟ จำหน่ายให้กับร้านค้าและคนในชุมชน
เกษตรนรา ร่วมถ่ายทำรายการพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน “กาแฟศรีบาตง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น