วันนี้ (8 ก.ค. 63) นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสุจิตรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรอำเภอศรีสาคร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นำสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมสวนนายแจ้ง อินทิมา เกษตรกรเจ้าของแปลงทุเรียนหมอนทอง บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
   นายแจ้ง อินทิมา เล่าถึง สวนทุเรียนหมอนทองแปลงนี้ ปลูกเมื่อปี 2558 บนพื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 130 ต้น ปีนี้ให้ผลผลิตเป็นปีที่ 2 คาดว่าปีนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ 3 รุ่น ๆละ ประมาณกว่า 1 ตัน โดยมีการจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิต และผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP พืช
   นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเกษตรจังหวัด เน้นเพิ่มผลผลิต ลดตุ้นทุน พัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อให้สวนของเกษตรกรมีมาตรฐาน โดยการนำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาเป็นแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้แล้ว ด้านการจัดการสวน นำกลไกการทำงานในพื้นที่มาเป็นส่วนเสริมในการพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋มชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นต้น คาดการณ์ผลผลิตปี 2563 ประมาณ 9,700 ตัน ราคาหน้าสวนที่ 90 บาท ขึ้นไป ถือว่าราคาทุเรียนในปีนี้ราคายังคงสูง สามารถสร้างรายได้ดีกับพี่น้องผู้ปลูกทุเรียน
*****************************
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร
โทรศัพท์ 073 561 098
นายแจ้ง อินทิมา โทรศัพท์ 08 – 1093 -5776
เกษตรนราธิวาส นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนทุเรียนอำเภอศรีสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น