• ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2562
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2561
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2560
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2559
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2558
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2557
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2556
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2555
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2554
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2553
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2552
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2551