เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป ตรา ราซายัง

******************************************

ลูกหยีกวนสามรสไร้เมล็ด

น้ำผึ้งชันโรง