วันนี้ (29มิ.ย.63) นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไมตรี แก้วชะฎา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 คน ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมี นายสมพงษ์ ด้วงสุข เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ
โดย นายดึก จันทร์แท้ ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านโต๊ะเวาะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก ได้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมของศจช.เชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อำเภอสุไหงโก-ลก ในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทางกลุ่มปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM.) ใช้น้ำหมักสะเดา น้ำหมักยาเส้น ในการไล่แมลง และมีการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโครเดอร์ใช้ในกลุ่มปลูกผัก รวมถึงมีแปลงพยากรณ์ประจำตำบลในการสำรวจภาวะการระบาดของแมลงศัตรูพืช
จากนั้น นางรอกีเยาะ มามะ ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านโต๊ะเวาะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก ได้กล่าวรายงานการดำเนินงาน ว่า ศดปช.มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด โดยมีการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยสั่งตัด กับการใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร ซึ่งผลสามารถต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจน และทางกลุ่มยังมีแผนที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่าย ตั้งเป็นกองทุนในการทำกิจกรรมให้กับ ศดปช. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
เกษตรนราธิวาส ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ดีเด่นระดับจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น