วันนี้ 29 มิถุนายน 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานและคณะกรรมการ จำนวน 12 คน ร่วมคัดเลือกแปลงใหญที่มีผลงานเด่น สามารถเป็นตัวอย่างการดำเนินงานแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขตและประเทศต่อไป คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ ดังนี้
  1. แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
  2. แปลงใหญ่สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
โดยมี ส่วนราชการและผู้แทน ผู้นำในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ
เกษตรนราธิวาส จัดการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น