ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
40 ศูนย์ราชการ ต. ลำภู อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 222
โทรสาร 0 7353 2217

E-mail : Narathiwat@doae.go.th

Social Network
FacebookYoutube