วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เดินทางมาประเมินผลงานของ นางปาลิน นวลศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ
โดยมีนายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน รับฟังการนำเสนอผลงาน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเยี่ยมชมผลงานส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
   ในการนี้ นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ นำคณะเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ของนายเจตน์ จิตธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
เกษตรนราธิวาส รับคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น