วันนี้ 29 มิถุนายน 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายชอบ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางจารุดา ลดาวัลย์วิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอยี่งอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตประจําปี 2563 โดยการนำของนางจิรภัทร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ท่าน ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอกตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ โดยการนำของนางอรุณี ยะโย และสมาชิกจำนวน 20 ราย โดยแปรรูปลูกหยี ผลผลิตที่มีในชุมชน ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชนิด
เกษตรนรา ต้อนรับคณะกรรมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น