วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางลัดดาวัลย์จันทร์ทิศหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ ลงพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาข้าวแปลงใหญ่ของพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานของเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
เกษตรนรา ลงพื้นที่จัดเวทีค้นหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาข้าวแปลงใหญ่อำเภอตากใบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น