วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไมตรี แก้วชะฎา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่อารักขาพืชสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพดอายุ 20-30 วัน พื้นที่ปลูก 1ไร่ จากการติดตามพบการทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด จึงได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีฉีดพ่นบนกรวยยอด และทำกับดักกากน้ำตาล เพื่อล่อตัวเต็มวัย ต่อไป

เกษตรนรา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น