กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมส่งมะม่วง #แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้คุณหมอ รวมทั้งช่วยเหลือชาวสวนที่ได้รับผลกระทบรวม 3 ตัน
       วันนี้ (27 เม.ย. 63) นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นำเจ้าหน้าที่มอบมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 กล่อง โดยส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และมอบให้เกษตรอำเภอ ส่งความห่วงใย ถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง13 อำเภอ

      สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

      โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมส่งมะม่วง #แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น