วันนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายสุรัตน์ แสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ถ่ายทอดความรู้และสร้างการรับรู้ เรื่องสารเคมี 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และสร้างการรับรู้การลดการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ให้แก่อาสาสมัครการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนราธิวาส (อสปก.)​ จำนวน 22 ราย ณ อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

เกษตรนรา.. เดินหน้าสร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น