วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1(รวมสาย) ประจำปี 2563 สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ในครั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ยกการจัดแผนพัฒนาการเกษตร เป็นหัวใจหลักของทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำแผน พร้อมแนะแนวทางการวิเคราะห์พื้นที่ สู่แนวทางการเสนอขอรับงบประมาณในการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาของประเทศและพื้นที่จังหวัดชายแดน จากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการสนับสนุนการสร้างผลงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)” โดยมี นายวีรพันธุ์ นิลวัตร เกษตรอำเภอระแงะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ควบคู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มทักษะการเขียนงานวิจัยจากงานประจำ โดยเริมจากค้นหาปัญหาจากการปฏิบัติงาน และนำเสนอสู่หัวข้อวิจัย เพื่อพัฒนางานของตนต่อไป

 

เกษตรนรา ยกการจัดทำแผนพัฒนาและ R2R ในเวทีพัฒนาบุคลากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น