วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา ถิระโชติ ประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีนายสัมพันธ์ อุดร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ราย และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเข้ารับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 แห่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากออำเภอยี่งอ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพงดารออำเภอระแงะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักจักรบ้านกลูบีอำเภอสุไหงปาดี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอำเภอแว้ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนตำบลโคกเคียนอำเภอเมือง
ทั้งนี้ ประธานได้เน้นย้ำให้กรรมการทุกท่านดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดนราธิวาสด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

เกษตรนรา ประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น