วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ชู “Narathiwat model ” ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการในห้วงไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
จากนั้น 11.00 นนำคณะนิเทศงานลงพื้นที่อำเภอยี่งอฟังบรรยายการสรุปผลการดำเนินงาน โดยนางจารุดา ลดาวัลย์วิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ เยี่ยมและติดตามการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นายมูหัมหมัดซูดิน เซ็นมาด
2. แปลงเกษตรแม่นยำ นายผาด สุขสุพันธุ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
3. แปลงเกษตรผสมผสาน ชุมชนกำปงบูเกะ ม
.3 ต.ลุโบะบายะ ประธานกลุ่ม นายสือรี สาและ

เกษตรนรา เปิดบ้านต้อนรับคณะนิเทศงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น