เกษตรนรา เพิ่มศักยภาพผู้นําขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

                                     

                         วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นําขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยนายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และให้แนวคิดการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรในยุคโควิด โดยเน้นการผลิต การแปรรูป และการตลาดในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เกี่ยวกับ GMP กฎหมายใหม่ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการที่จะทำให้การผลิต การแปรรูป ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ อย.ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้นําในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่าง ๆ สร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ปี 2565 โดยนางแก่นแก้ว จิตติ ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอสุไหงปาดี ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ บุคคลเป้าหมายคือผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 20 ราย
 

 

เกษตรนรา เพิ่มศักยภาพผู้นําขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น