เกษตรนรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565
                                        “การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน”
                                ——————————————————–

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565  

                     เวลา 09.30 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ” โดยมี นายซูไฮดี บาซอ เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรในพื้นที่ และคณะผู้จัดงาน ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อย่างเคร่งครัด  ในโอกาสนี้ นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานพร้อมให้แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วยแนวทางการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานโรงงานรับซื้อ แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันตำบลโคกเคียน (ศพก.เครือข่าย) บ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  โดยมีฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้มาร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 7 สถานี ประกอบด้วย
1.สถานีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิต
2.สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
3.สถานีการเลี้ยงชันโรงสร้างรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน
4. สถานีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
5.สถานีหม่อนไหม
6.สถานีการเลี้ยงไส้เดือน/ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
7.สถานีการเลี้ยงแหนแดง

                    สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรใหม่ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาการผลิตทางการเกษตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการเรียนรู้จากการเห็นของจริงภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 เกษตรนรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 “การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น