วันที่ 31 พ.ค. 64 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่มังคุด ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน , แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส และแปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จำกัด ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมลงนาม โดยขอรับเงินอุดหนุนรวม 7,628,200 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน 70 แปลง สินค้าเกษตร 14 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”
  
เกษตรนรา ลงนาม MOU กับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น