วันที่ 22 มกราคม 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไมตรี แก้วชะฎา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอารักขาพืช จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด โดยการจัดเวทีในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแปลงเกษตรแม่นยำในพืชน้ำมันแก่สมาชิกศดปช.ในจังหวัดนราธิวาส และมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาศูนย์สู่ระดับ A และระดับ A+ รวมทั้งมีการสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการขับเคลื่อนงาน ศดปช. ในปี 2562 และร่วมกันหาแนวทางการสร้างเครือข่ายในจังหวัด

เกษตรนรา เร่งจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น