วันที่ 29 มกราคม 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายประถม มุสิกรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม  การประกอบกิจการแบบนิติบุคคล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวปานใจ ดำนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 40 รายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย      ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส บรรยายแนวทางการเลือกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การดำเนินกิจการในฐานะนิติบุคคล ข้อดี ข้อเสียของการดำเนินการในฐานะนิติบุคคล การเสียภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล รองรับความก้าวหน้าและการเติบโตของกิจการในอนาคต พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนต่อไป

เกษตรนราเสริมสร้างความรู้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบกิจการแบบนิติบุคคล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น