เกษตรนราธิวาส   ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เวทีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งที่ 11 /2566  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

                      การประชุมในครั้งเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เรื่องแจ้งวาระเพื่อทราบของกลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เกษตรนราธิวาส   ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เวทีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น