วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรปีที่ 3) ณ แปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายมูหัมหมัดซัมซูดิน เซ็นมาด เป็นเจ้าของแปลงและเกษตรกรต้นแบบ การจัดเวทีครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับเขต ระดับกรม พนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานปี 2562  ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องผลสำเร็จของการทำเกษตรผสมผสาน องค์ความรู้ ของเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานจำนวน 13 ราย แผนการพัฒนาแปลงต้นแบบ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการจัดเวทีสามารถนำไปพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
—————————————–
นางสาวฟูซียะห์ กือสะ ข้อมูล , นายยศกร บุตรมาตา ภาพ / ข่าว
เกษตรนรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น