เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
************************************************
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเกษตรอำเภอ และพนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมเวทีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
ในการนี้เกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้มอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2567 พร้อมทั้งชี้แจงแผนงานโครงการแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและประเด็นเน้นย้ำ รวมถึงทิศทางในการทำงาน ปี 2567
จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ LINE NOTIFY แจ้งเตือน GOOGLE CALENDAR สำหรับการเบิกงบประมาณและงานอื่นๆ โดยนางโซเฟีย เพ็งเทพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อไป
เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น