วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวอลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวภัทรา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
                                 ทั้งนี้ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเสวนา ฯ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้รับผิดชอบงานงานด้านการผลิตพืช สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และตลาดเกษตรกร ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 254 คน
 
เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น