วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ชู “Narathiwat model ” ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการในห้วงไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
                             จากนั้น 13.00 น. นำคณะนิเทศงานลงพื้นที่อำเภอระแงะ ฟังบรรยายการสรุปผลการดำเนินงาน โดยนางฮาฟีซา เมาะมิง เกษตรอำเภอระแงะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ ในการการนี้ได้เยี่ยมและติดตามการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอระแงะ ของนายมะซากี มะแซ 2. เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่าย Young Smart Farmer อำเภอระแงะของนาย ซุลกีพลิ เซะ

 

เกษตรนรา เปิดบ้านต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น